Uw financiën in goede handen

Stichting AZBK staat garant voor veilig en verantwoord financieel beheer. Wij doen dit voor mensen die, door lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden, hier (tijdelijk) niet toe in staat zijn. Of het nu om uzelf gaat, uw partner, een familielid of een patiënt; u kunt rekenen op een betrouwbare en betrokken samenwerking. Vanzelfsprekend is maatwerk hierbij het sleutelwoord.

Bewindvoering

Stichting AZBK treedt als bewindvoerder op voor mensen die, om wat voor reden dan ook, hun financiële zaken niet langer zelf kunnen regelen.

Dit betekent dat het beheer van geld en goederen de verantwoordelijkheid wordt van de bewindvoerder. Als u eenmaal onder bewind gesteld bent, kunt u dus u niet meer zelfstandig beslissingen nemen over uw vermogen. Overigens is het ook mogelijk om maar een beperkt deel van uw vermogen onder bewind te stellen, bijvoorbeeld uw woning of uw spaargeld.


Meer over bewindvoering »

Mentorschap

Waar bewindvoering bedoeld is voor mensen die hun financiële zaken niet langer zelfstandig kunnen regelen, is mentorschap vooral gericht op uw persoonlijke belangen.

U kunt hierbij denken aan beslissingen inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dat betekent dat de mentor u vertegenwoordigt bij besprekingen van een zorgplan- of begeleidingsplan. Ook voert de mentor overleg met behandelaars en verzorgers.


Meer over mentorschap »

Kwaliteit

Vanzelfsprekend zijn wij in ons werk gebonden aan strenge regelgeving. Zo is onze onafhankelijkheid en objectiviteit gewaarborgd en is de continuïteit van de onze dienstverlening gegarandeerd.

Tarieven

De kosten voor bewindvoering zijn geregeld binnen het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). Op verzoek sturen wij u de tarieven toe.

Onze werkwijze

De rechter beslist over bewindvoering of mentorschap. Een verzoek hiertoe kunt u dan ook daar indienen. Natuurlijk kunt u dit zelf doen. Ook is het mogelijk dat familieleden dit voor u regelen. Vanzelfsprekend begeleiden wij u hierbij.


Meer over onze werkwijze »

Contact

Uiteraard kunt u telefonisch of via e-mail contact met ons opnemen. Van maandag tot en met vrijdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer: 06 14 53 01 85. Bel gerust voor meer informatie of een persoonlijke afspraak.